عزاداری عصر تاسوعا شهرستان خدابنده  1395

عزاداری عصر تاسوعا شهرستان خدابنده 1395

ویدیوی عزاداری عصر تاسوعای حسینی در شهر قیدار از توابع استان زنجان پایتخت شور و شعور حسینی 1395/07/20