پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

لیست اپدیت اندروید7 نوقا

لیست اپدیت اندروید7 نوقا

لیست اپدیت اندروید7 نوقا

اگر پیگیر بروزرسانی بنیادی نسخه‌ی بعدی اندروید گوگل باشید، قطعا تاکنون متوجه سرعت عمل شرکت گوگل در آماده کردن اندروید 7.0 نوقا شده‌اید

امنیت نوقا

امنیت نوقا

امنیت نوقا

نوقا امن‌ تر از نسخه‌ های پیشین اندروید است-نوقا یک شیرینی مشترک بین ملل مختلف و سوغات مخصوص شهر تبریز است

[1][1]