پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

چگونه معروف شويم؟

چگونه معروف شويم؟

چگونه معروف شويم؟

يك دانشمند معروف ميگه:" معروف شدن راه هاي متفاوتي دارد كه بسيار متفاوت است و فرق دارد و مختلف است و تفاوت دارد"

نوروز

نوروز

نوروز

Norooz, Nourooz, Nouruz, Norouz, Navrooz, Narooz, Nauruz, Nawroz, Noruz, Nohrooz, Novruz, Nauroz, Navroz, Naw-Rúz, Nowroj, Navroj, Nevruz, Newroz, نەورۆز (Kurdish), Новруз (Ossetian), Navruz, Navrez, Nooruz, Nauryz, Nowrouz, Наврӯз, ნავრუზი (Georgian), નવરોઝ (Parsi Gujarati)

[1][1]