پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

آیا میدانستید

آیا میدانستید

آیا میدانستید

اگر فردی هنگام مطالعه آدامس بجود و هنگام امتحان نیز آدامسی با همان طعم بجود، قادر خواهد بود مطالب را بهتر به یاد آورد.

نوروز

نوروز

نوروز

Norooz, Nourooz, Nouruz, Norouz, Navrooz, Narooz, Nauruz, Nawroz, Noruz, Nohrooz, Novruz, Nauroz, Navroz, Naw-Rúz, Nowroj, Navroj, Nevruz, Newroz, نەورۆز (Kurdish), Новруз (Ossetian), Navruz, Navrez, Nooruz, Nauryz, Nowrouz, Наврӯз, ნავრუზი (Georgian), નવરોઝ (Parsi Gujarati)

[1][1]