نحوه رایت ویندوز دانلود شده بر روی dvd

نحوه رایت ویندوز دانلود شده بر روی dvd

آموزش گام به گام رایت ویندوز و فایل ایمیج روی لوح فشرده