توقف 32 بیتی لینوکس

توقف 32 بیتی لینوکس

لینوکس دیگر از پردازنده های ۳۲ بیتی پشتیبانی نخواهد کرد