قدم محکم گوگل برای ساخت خودرو پرنده

قدم محکم گوگل برای ساخت خودرو پرنده

لری پیج، یکی از بنیان‎‌گذاران کمپانی گوگل، ظاهرا هنوز رؤیای ساخت خودرو پرنده را در سر می‌پروراند.