یا فاطمه من عقده دل وا نکردم» مداحی سلیم مؤذن‌زاده

یا فاطمه من عقده دل وا نکردم» مداحی سلیم مؤذن‌زاده

یا فاطمه من عقده دل وا نکردم/ گشتم ولی قبر ترا پیدا نکردم» یکی از مشهورترین شعرهای غلامرضا سازگار در دهه ۶۰ است که با نوای سوزناک سلیم مؤذن‌زاده ماندگار شد.