کورتانا دستیار مجازی مایکروسافت

کورتانا دستیار مجازی مایکروسافت

مایکروسافت در سال ۲۰۱۴ از دستیار دیجیتالی خود با نام کرتانا را بر روی ویندوز فون ۸.۱ رونمایی کرد