پاگنده فیلم های وسترن درگذشت

پاگنده فیلم های وسترن درگذشت

کارلو پدرسولی (باد اسپنسر)، بازیگر ایتالیایی (در ایران معروف به پاگنده) در گذشت