فناوری چشم شاهین سونی

فناوری چشم شاهین سونی

به بهانه برگزاری لیگ جهانی والیبال: با تکنولوژی “چشم شاهینِ” سونی بیشتر آشنا شوید.