پوشش‌های نامرئی‌کننده

پوشش‌های نامرئی‌کننده

گروهی از محققان در انگلستان موفق به ساخت یک شی برجسته شده‌اند که رفتارش در قبال امواج الکترومغناطیسی همانند یک جسم صاف به نظر می‌رسد.