حجم اشغال شده گوشیو چطوری برگردونم ؟

حجم اشغال شده گوشیو چطوری برگردونم ؟

این پوشه تو بعضی از گوشی ها تا3 gigحجم میگیره
محتوای این پوشه عکس هایی هست که گوشیتون ب طور خودکار بک اپ میگیره ازش و پر میکنه