رمضان دیگر آمد

رمضان دیگر آمد

رمضان آمد و آهسته صدا كرد مرا

مُستَعِّدِ سفر شهر خدا كرد مرا

**با ما همراه باشید >> ویدیوی نغمه رمضان و شعر زیبای رمضان در ادامه مطلب**