فریب مشتری توسط هواوی

فریب مشتری توسط هواوی

هواوی به دروغ عکس گرفته شده توسط یک دوربین 4500 دلاری را به عنوان عکس P9 جا زده است!