نماینده کانون‌‌های فرهنگی هنری در محضر رهبر انقلاب

نماینده کانون‌‌های فرهنگی هنری در محضر رهبر انقلاب

جریان فکری معاند در کشور به دنبال تبدیل حرام‌های خدا به ارزش است/ لزوم مدیریت مبتنی بر قرآن برای دستیابی به وضعیت مطلوب