پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

غول کنکور فربه شده است

غول کنکور فربه شده است

غول کنکور فربه شده است

معاون سابق وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش با تابلوی «پیش دانشگاهی» رسماً به تدارکات‌چی کنکور و دانشگاه مبدل شد، گفت: غول کنکور، امروز چنان فربه و تنومند شده است که دیگر کسی حریف او نیست.

مشاور کنکور: هفته پایانی کنکور!

مشاور کنکور: هفته پایانی کنکور!

مشاور کنکور: هفته پایانی کنکور!

دو هفته تا برگزاری کنکور فرصت باقی است و شاید تصور داوطلبان آزمون سراسری، این باشد که 2 هفته، مدت زمان بسیار کمی است و نمی‌توان در این‌ مدت، تغییری ایجاد کرد ولی...

مشاوره کنکوری-سوالات سخت

مشاوره کنکوری-سوالات سخت

مشاوره کنکوری-سوالات سخت

اگر سوالات امسال نسبت به سالهای قبل سخت تر بود و یا سوالات نامتعارفی مطرح شد، به موارد زیر توجه داشته باشید:

[1][1]