متاتگ چیست

متاتگ چیست

برای فهرست بندی نتایج در موتورهای جستجو ، آیتم های زیادی توسط موتور جستجو بررسی می گردد . از مهمترین عواملی که توسط این موتورها بررسی و آنالیز میگردد ، دسته ای از تگ ها که