مشاور کنکور: هفته پایانی کنکور!

مشاور کنکور: هفته پایانی کنکور!

دو هفته تا برگزاری کنکور فرصت باقی است و شاید تصور داوطلبان آزمون سراسری، این باشد که 2 هفته، مدت زمان بسیار کمی است و نمی‌توان در این‌ مدت، تغییری ایجاد کرد ولی...