پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

قرائتی در مورد تعدد زوجات

قرائتی در مورد تعدد زوجات

قرائتی در مورد تعدد زوجات

تأکید ویژه حجت الاسلام والمسلمین قرائتی در مورد تعدد زوجات: چاره ای جز چند همسری برای برخی از مردان نیست البته به شرط عدالت...

[1][1]