پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

تلگرام گردی

تلگرام گردی

تلگرام گردی

افرادی که از زیبایی و جذابیت ظاهری برخوردار هستند ، از نظر دیگران باهوش تر و قابل اعتمادتر به نظر می رسند ، به این پدیده " اثر هاله ای " گفته می شود

چطور ظاهری جذاب داشته باشیم

جذابیت شخصیتی

جذابیت شخصیتی

جذابیت شخصیتی

همه میدانیم که جذابیت شخصیتی با جذابیت زیبا بودن فرق دارد. جذابیت و گیرایی شخصیتی کاملا اکتسابی است و آگاهانه و یا ناآگاهانه کسب میشود. در این پست در مورد راههای کسب جذابیت شخصیتی می نویسم:

[1][1]