الکسا چیست و چگونه کار میکند؟

الکسا چیست و چگونه کار میکند؟

لکسا یک وب سایت آنالایز کننده ترافیک وب سایت ها است و وب سایتها را بر اساس تعداد بازدید کاربران رتبه بندی می کند