کسب ۱۳ مقام برتر  ربوکاپ آلمان

کسب ۱۳ مقام برتر ربوکاپ آلمان

بزرگترین و معتبرترین رقابت رباتیک جهان با کسب ۱۳ مقام برای کاروان علمی جمهوری اسلامی ایران در شهر لایپزیک آلمان به پایان رسید.