نخستین رادیوی دانشجویی زنجان

نخستین رادیوی دانشجویی زنجان

در راستای آتش به اختیار فرهنگی، رادیو بسام به همت جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد ابهر آغاز به کار کرد.