دوچرخه الکتریکی و تاشوی شیائومی

دوچرخه الکتریکی و تاشوی شیائومی

جدیدترین محصول شیائومی یک دوچرخه تاشو الکتریکی به نام QiCycle  است.