دختر خانم ها باید قبل از ازدواج بدانند

دختر خانم ها باید قبل از ازدواج بدانند

از همسرتان بخواهید برنامه اش را برای تعطیلات آخر هفته بگوید یا اینکه فکر و تصور خود را در مورد شما و اولین باری که شما را ملاقات کرده است، بیان کند.