قلمرو فرماندهی(نبرد آنلاین)

قلمرو فرماندهی(نبرد آنلاین)

بازی سرگرم کننده ی قلمرو فرماندهی علی رغم حجم بسیار کم و ناچیز خود دارای گرافیکی عالی می باشد و آن را به تمام کاربران دوستدار بازی های استراتژیکی پیشنهاد می دهیم