قانون اعمال معدل سال سوم متوسطه در آزمون سراسری ابطال شد

قانون اعمال معدل سال سوم متوسطه در آزمون سراسری ابطال شد

دیوان عدالت اداری با صدور حکمی قانون اعمال معدل سال سوم متوسطه در آزمون سراسری را که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ هم اعمال شده است ابطال کرد.