برگزیدگان Teen Choice Awards 2016

برگزیدگان Teen Choice Awards 2016

مراسمTeen Choice Awards هرساله توسط شبکه ی فاکس برگزار می گردد. برندگان این مراسم در زمینه هایی مانند:موسیقی، سینما، تلویزیون و... توسط آرای نوجوانان 13 تا 19 سال برگزیده می شوند