تاثیرات جرم دندان و ضرورت جرم گیری

تاثیرات جرم دندان و ضرورت جرم گیری

حتما اگر شما هم دندان هایی زرد رنگ و جرم گرفته دارید این سوال به ذهنتان امده که آیا جریم گیری دندان می تواند برای  آنها مر باشد یا خیر ؟