رقیب برنامه پریزما

رقیب برنامه پریزما

برنامه آلتر رقیب برنامه پریزما معرفی شد
آلتر یک اپلیکیشن ویرایش عکس مشابه پریزما با قابلیت‌های سفارشی است