پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

مقایسه اینترنت ایران و همسایگان

مقایسه اینترنت ایران و همسایگان

مقایسه اینترنت ایران و همسایگان

بر اساس اطلاعات منتشر شده در گزارش این شرکت در سایت اینترنتی‌ خود از متوسط سرعت اینترنت در کشورها، ایران جایگاه نامناسبی در میان همسایگان خاکی و آبی دارد و تنها از سه کشور حاضر در شرق و شمال شرق خود سرعت متوسط بالاتری دارد

بازتاب نامه مقام معظم رهبری در رسانه های بین المللی

بازتاب نامه مقام معظم رهبری در رسانه های بین المللی

بازتاب نامه مقام معظم رهبری در رسانه های بین المللی


رسانه های منطقه ای و بین المللی درباره دومین پیام رهبر معظم انقلاب به جوانان غربی گزارش هایی منتشر کردند.

خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان درخبری به بازتاب این نامه پرداخت و نوشت که رهبر انقلاب در نامه خود به جوانان غرب از دولتهای غربی برای اتخاذ استانداردهای دوگانه در مبارزه با تروریسم انتقاد کرده است.

[1][1]