حذف اینترنت حجمی

حذف اینترنت حجمی

اینترنت حجمی به زودی در تمام سرویس های اینترنتی حذف می‌شود....