طرح اسلیمی گوگل

طرح اسلیمی گوگل

گوگل طرح اسلیمی یک ایرانی با نام امین نجفی را در صفحه رسمی خود در اینستاگرام به اشتراک گذاشت و پروفایل خود را به ان تغییر داد