حقوق‌های نجومی دولت

حقوق‌های نجومی دولت

حقوق‌های نجومی دولت احمدی‌نژاد گزارش 110 هزار صفحه‌ای ما در دولت گذشته، حاوی ده‌ها هزار از این فیش های حقوقی نجومی…