پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

پرتال وی وی تو vv2

آموزش های پزشکی

ارتباط شخص از دنیا رفته

ارتباط شخص از دنیا رفته

ارتباط شخص از دنیا رفته

ارتباط شخص از دنیا رفته، چه مؤمن باشد و چه کافر، با خویشان، دوستان، آشنایان و آن چه به او علاقه داشته، برقرار می‌شود، اما اختیاری در آن ندارند. بلکه باذن الله و بر اساس علم، حکمت، مشیت و اراده‌ی او این ارتباط برقرار می‌شود.

تغییر رنگ زبان

تغییر رنگ زبان

تغییر رنگ زبان

یک متخصص طب سنتی گفت:رنگ زبان نشان دهنده بیماری در اعضای بدن انسان است

آزمایشاتی برای زنده کردن مردگان

آزمایشاتی برای زنده کردن مردگان

آزمایشاتی برای زنده کردن مردگان

در آزمایش های اولیه، دانشمندان مجموعه ای از فناوریها را بر روی 20 نفر به کار خواهند گرفت و آزمایش خواهند کرد که آیا علامتهای تجدید حیات و برعکس فرایند مرگ مغزی آشکار خواهد شد یا خیر؟

[1][1]