تبریک شایستگان:احمد عزیزی،مهدی محرمی،علی محمد رحیمی - ali mohammad rahimi,ahmad azizi,mehdi moharami

ali mohammad rahimi,ahmad azizi,mehdi moharami - تبریک شایستگان:احمد عزیزی،مهدی محرمی،علی محمد رحیمیصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:596

تبریک شایستگان:احمد عزیزی،مهدی محرمی،علی محمد رحیمی در رشته پزشکی و داروسازی

دوستان گرامی آقایان: احمد عزیزی ، مهدی محرمی، علی محمد رحیمی

پیروزی شما در رشته پزشکی و داروسازی را تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت در تمام مراحل زندگی را از ایزد منان خواستاریم

دوستدار شما مهدی محمدی

.