رمان دختر چشم آسمانی - سارا میردریکوند

سارا میردریکوند - رمان دختر چشم آسمانیصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:928

محور اصلی داستان قضاوت است که  در زندگی اقشار مختلف به صورت های مختلف...

دختر چشم آسمانی
نویسنده: سارا میردریکوند
قیمت: ۳۳۰۰۰تومان
ناشر: دانشیاران ایران
تلفن مرکز پخش: 02177644417

ژانر داستان عاشقانه اجتماعی و متشکل از سه فصل در سه برهه زمانی است که افراد فصل اول و دوم در فصل سوم به هم مرتبط می شوند،محور اصلی داستان قضاوت است که  در زندگی اقشار مختلف به صورت های مختلف نمود پیدا میکند