دلنوشته پنجشنبه ها - مائده آردفروشان

مائده آردفروشان - دلنوشته پنجشنبه هاصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:1629

پنجشنبه ها به سراغم بیا همه ی هفته را دلتنگت هستم....دلنوشته ای از خانم مائده آردفروشان
پنجشنبه ها به سراغم بیا همه ی هفته را دلتنگت هستم وهر روز بودنت را به روز بعد قول میدهم تمام هفته فکرت را دم میکنم و مینوشم و قول چای خوش عطر دونفرمان را به آخر هفته میدهم پنجشنبه عصر کمی زودتر بیا برای خودم نمیگویم دلتنگی های من به کنار شمعدانی کنار پنجره چشم انتظارت است.امروز پنجشنبه است سنجاق میکنم امروز را به تقویم تا خوشبختیه امروز را همیشه به یاد بیاورم، به گل ها آب میدهم انگار که میخواهم این روز های خوبمان بماند کنار گلدان ها وعطر گل ها بپیچاند بوی خوشبختی مان را در آسمان، همه جای خانه را گرد گیری کرده ام تا مبادا گرد دلتنگی جا بماند، لباسی میپوشم شبیه به شمعدانی ها میخواهم این روزها زیباتر از همیشه باشم و چقدر راست میگویند که عشق آدم را زیباتر میکند،گوشواره ای از جنس قاصدک به گوشم هایم می آویزم تا برساند به دستت آرزوهایم راکمی عطر بودنت را میزنم تا خوشبختی ام تکمیل شود و لب هایم هم به رنگ انار روی شاخه ی درخت است .کنار پنجره مینشینم تا ببینم مسیر آمدنت را و چای خوش عطر همیشگی را میریزم در فنجان های گل سرخ .کمی عجله کن زودتر بیا این خوشبختی انتظار میکشد بودن من و تورا.

(مائده آردفروشان)