دلنوشته ی خوشبخت ترین عروس - مائده آردفروشان

مائده آردفروشان - دلنوشته ی خوشبخت ترین عروسصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:289

خوشبخت ترین عروس دنیا میشم ،وقتی قراره... دلنوشته ای از مائده آردفروشان
خوشبخت ترین عروس دنیا میشم ،وقتی قراره من و تو ما بشیم،وقتی قرارمون بوده ماشدن واین ما آخراین قصه رو قشنگ میکنه،خوشبخت ترین عروس دنیا میشم وقتی تور روی سرمو مامان با دستای قشنگش شبیه باغچه حیاط مادربزرگ گل بارون کنه،مگه میشه خوشبختی همسفرم نباشه وقتی قراره حلقه ای که اسم مردترین مرد دنیا روش حک شده واسه همیشه تو دستم باشه،وقتی میگی ببند چشماتو دیوونه مثلا قرار بوده تاوقتی بهت نگفتم نبینی دسته گلت رو منم بخندم و مست بوی رز های سفید و عطر تنت بشم بعدش چشم باز کنم و ببینم با چه عشقی رزهارو واسم کنار هم مرتب کردی،اصلا مگه خوشبختی واسه من غیر ازاینه که قراره خانم خونه ی تو بشم،خونه ای که سقفش پر شده از آرزوهایی که واسه ما شدن داریم،خونه ای که باهم رنگ خوشبختی زدیم به در و دیوارش ،خونه ای که قراره ببینه خنده هاوگریه هامون روکنارهم،خوشبخت ترین زن دنیا میشم اون وقتی که تو خونمون به گل ها آب بدم و جای شمعدونی هارو تغیر بدم و تو بخندی و غر بزنی بگی اینقدر اینارو جا به جا نکن پژمرده میشن و من بیخیال بخندم و بگم میخوام بارون و ببینن،من خوشبخت ترینم وقتی قراره صبح اول از همه قیافه ی خواب آلوی تورو ببینم ،وقتی قراره واست چایی بریزم با چند پر از بهارنارنج های شیراز که مامان واسمون میاره،اولین غذایی که میپزم تو خونه ی تو باشه و حواسم پرت تو بشه غذا بسوزه  وبعدش هردومون غش غش بخندیم به حواس پرتیه من توبیای دستمو بگیری و بگی آخه مگه دختر پنج ساله میتونه غذا بپزه و من درست مثل یه دختر پنج ساله خودمو جابدم تو آغوشت، من خوشبخت میشم اگه تو خونه ی تو بشینم کنارت و کتاب احمد شاملو رو بدم دستت بگم بخون برام نامه هایی رو که واسه آیدانوشته بخون تا بپیچه صدای عشقمون توی خونه و برسه به گوش همسایه ها تا عاشق تر از پیش بشن و یادشون نره این منی که ماشده خیلی ارزش داره،خوشبختی یعنی تو خونه تو برقصم و بخوام بوی عطرم بپیچه همه جای خونه روی همه گل هایی که قراره تو بو کنی روی همه ی کتاب هایی که قراره تو بخونی ،آره من خوشبخت ترین عروس دنیا میشم وقتی قراره تو با لباس دامادی  کنارم باشی وبا هم ما شدن رو تجربه کنیم.

(دلنوشته از خانم مائده آردفروشان)