کتاب مجموعه مقالات خلیج فارس - مرکز آموزش سیاستگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام

مرکز آموزش سیاستگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام - کتاب مجموعه مقالات خلیج فارسصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:178

به مناسبت دهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس کتاب مجموعه مقالات با عنوان «خلیج فارس» توسط انتشارات تربیت مدیر با همکاری مرکز آموزش سیاستگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام چاپ و منتشر خواهد شد
به مناسبت دهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس کتاب مجموعه مقالات با عنوان «خلیج فارس» توسط انتشارات تربیت مدیر با همکاری مرکز آموزش سیاستگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام چاپ و منتشر خواهد شد.
محور اول: تاریخ و باستانشناسی خلیج فارس
- نام و هویت تاریخی خلیج فارس
- پیشینه ی تجارت و دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس
- حکومت های باستانی و تاریخی در منطق خلیج فارس
- سیر تاریخی مداخلات کشورهای بیگانه در خلیج فارس، علل، ریشه ها
- پیشینه تاریخی کشمکش های منطقه ی خلیج فارس
- نقش جنبش های دینی، اجتماعی و سیاسی در خلیج فارس
- نقد و بررسی دیدگاه های مستشرقان و پژوهشگران جهانی درباره خلیج فارس
محور دوم : فرهنگ، هنر و معماری خلیج فارس
- خلیج فارس در گذرگاه فرهنگ و تمدن
- ادبیات، زبان و گویش های ساکنان سواحل خلیج فارس
- مردم شناسی و فرهنگ عامه ساکنان منطقه خلیج فارس
- جایگاه صنایع دستی و سوغاتی های منطقه ی خلیج فارس در اقتصاد منطقه و نقش آن در شکوفایی گردشگری و پاسداری از میراث معنوی و هویت ملی
- گردشگری در منطقه خليج فارس؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
- ایده‌های نو به‌منظور شناساندن جاذبه‌های گردشگری خلیج فارس
- راهبردها و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري گردشگری در منطقه خلیج فارس
- جایگاه خوراک و پوشاک محلی در جاذبه های فرهنگی- گردشگری منطقه ی خلیج فارس و نقش آنها در گسترش گردشگری
- توسعه پایدار گردشگری خلیج فارس و سواحل آن - توانمندی‌های منطقه خلیج فارس در حوزه گردشگری فرهنگی، اکوتوریسم و سلامت
- توسعه گردشگری سواحل خلیج فارس با بهره‌مندی از توانمندی جوانان و نخبگان کشور
محور سوم : اقتصاد و انرژی خلیج فارس
- خلیج فارس و اقتصاد جهانی
- مناطق آزاد تجاری و صنعتی و تأثیر آن بر توسعه منطقه خلیج فارس
- خلیج فارس و تأثیر آن در گستره اقتصاد سواحل و جزایر خلیج فارس
- منابع غیرنفتی اقتصادی در خلیج فارس
- تبیین اثرات منابع انرژی خلیج فارس در اقتصاد منطقه ای
محور چهارم: ابعاد سیاسی– اجتماعی خلیج فارس
- جایگاه ژئوپولیتیک و استراتژیک خلیج فارس
- سیر تحولات سیاسی و اجتماعی کشورهای خلیج فارس
- سیر تحولات سیاسی و اجتماعی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس
- نقش خیزش های مردمی و پایداری آنان در پاسداری از تمامیت ارضی و ملی خلیج فارس
- سیاست قدرت های فرا منطقه ای در خلیج فارس و پیامدهای آن بر امنیت خلیج فارس
- خلیج فارس، انرژی و نقش آن در تحولات سیاسی منطقه و فرا منطقه ای
- بیداری اسلامی در کشورهای حاشیه خلیج فارس(تحول هندسه قدرت جهانی)
- تعامل کشورهای حاشیه خلیج فارس و تاکید بر وجوه فرهنگ اسلامی به عنوان عامل همگرایی و همبستگی ساز
محور پنجم : جغرافیا و محیط زیست خلیج فارس
- ویژگی ها، ابعاد جغرافیایی و توان های محیطی خلیج فارس
- جغرافیای انسانی و طبیعی خلیج فارس
- سکونتگاه های انسانی و خلیج فارس
- بلاهای طبیعی و خلیج فارس
- چالشهای زیست محیطی موجود منطقه خلیج فارس
- اکوسیستم منطقه خلیج فارس
- حفاظت از محیط زیست در بنادر خلیج فارس
- بهداشت، ایمنی و محیط زیست در بنادر خلیج فارس
- آسیب شناسی محیط زیست جزایر و بنادر خلیج فارس
شیوه نگارش مقاله:
-  حجم مقالات بین 6 الی 8 هزار کلمه باید باشد.
-  رفرنس دهی بصورت درون متنی (نام خانوادگی، سال: صفحه) مثال(موسوی، 1397: 34)
-  منابع پایان مقاله بصورت APA  باید باشد.
-  مقاله شامل این موارد باشد باشد (عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، چارچوب نظری، متن اصلی، نتیجه گیری، منابع)
-  حجم چکیده 150 الی 200 کلمه
-  درج ایمیل و شماره تماس نویسنده مسئول
مهلت ارسال آثار: 29  فروردین ماه 1397
مقالات را به ایمیل moosaviut@gmail.com  و یا تلگرام       @moosaviut      ارسال فرمایید