لزوم نظارت و ترویج فرهنگ استفاده از تلگرام در کاهش آسیب‌های اجتماعی - The need to monitor and promote the culture of using telegram to reduce social harm

The need to monitor and promote the culture of using telegram to reduce social harm - لزوم نظارت و ترویج فرهنگ استفاده از تلگرام در کاهش آسیب‌های اجتماعیصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:179

هر پدیده‌ی نوظهور در عرصه‌ی اجتماعی باید با نظارت و فرهنگ‌سازی همسو با فرهنگ جامعه آن به استفاده‌ی افراد جامعه برسد، اینترنت با وجود شاخه‌های گسترده‌ی خود، دهکده‌ای بزرگ است؛ و نرم‌افزارهایی چون تلگرام که نقش ابزارهای آن را بازی می‌کنند
هر پدیده‌ی نوظهور در عرصه‌ی اجتماعی باید با نظارت و فرهنگ‌سازی همسو با فرهنگ جامعه آن به استفاده‌ی افراد جامعه برسد، اینترنت با وجود شاخه‌های گسترده‌ی خود، دهکده‌ای بزرگ است؛ و نرم‌افزارهایی چون تلگرام که نقش ابزارهای آن را بازی می‌کنند، که به سرعت توانسته‌اند جایگاهی محبوب در بین کاربران را کسب کنند به مراتب در کنار مزیت‌های و آسان‌سازی ارتباط متقابلا دارای معایبی هستند که باید با اطلاع‌رسانی نسبت به کاهش آن اقدام کرد. با وجود آسیب‌هایی که از هر عدم آگاهی نسبت به روش صحیح استفاده از یک شی جدید برای مخاطب در بعد فردی یا اجتماعی متاثر است تلاش کردیم طی این پژوهش نسبت به معرفی این ابزار در جهت آسیب‌شناسی آن پیش برویم و با بهره‌گیری از منابع معتبر آماری و مقالات سایر پژوهشگران در این زمینه، به لزوم انجام آن تاکید داشته باشیم.


دانلود متن کامل مقاله ( کلیک کنید)


Any emerging phenomenon in the social arena must be achieved by the use of the community by the culture and the culture in line with its culture. The Internet, despite its wide branches, is a large village; software such as the Telegram, which plays the role of its tools, has quickly achieved a place Popular among users. In addition to the advantages and ease of communication, there are some disadvantages that need to be addressed with information to reduce it. Despite the damage that has been caused by any lack of awareness about the correct way of using a new object for the individual in the individual or social context, we tried to introduce this tool to identify its damage and using reliable statistical sources And articles by other researchers in this regard; we need to emphasize this

منبع: فصلنامه دانش انتظامی زنجان-ش بهار 1397