دستور عمل مواقع اضطراری - sos

sos - دستور عمل مواقع اضطراریصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:475

در مواجه با سیل و زلزله و تصادفات چه کاری کنیم؟