خواندن هر نوع کتاب! - read all type Book!

read all type Book! - خواندن هر نوع کتاب!صندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:602

آیا خواندن هر کتابی برای انسان مفید است یانه؟
درباره ای این مسئله نظرهای مختلفی داده شده و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. متاسفانه در جامعه ما به این موضوع کمتر اهمیت داده می شود. همان طور که مثال: فیلم دوره سنی دارد کتاب هم همین طور و اضافه می کنم که خواندن بعضی از کتاب هام مفید نمی باشد .کتاب باید به گونه ای باشد که باعث رشد فرد و حرکت انسان به سوی کمال شود.
اکثرا جوان های ما به دنبال کتاب های هستند که نویسندگان خارجی نوشته شده ،قابل ذکر است که بسیاری از این کتاب ها جالب و مطالب مفیدی دارند اما فراموش نکنیم که آن ها با دیدگاه  یک فردی است که در جامعه ما حضور ندارد وبه خیلی از مسائل از بعد  دیگر نگاه می کند که شاید در جامعه ما مورد قبول نیست.
یک سری کتاب های که واقعا از نظر محتوا پوچ هستند وارد بازار می شوند که شاید اثری بر روی جامعه نداشته است.
کتاب خواندن کار بسیار شایسته ای که جایگزینی ندارد اما مثل بقیه چیزها باید به شیوه ای درستی از آن استفاده کرد .
کتاب های بسیار جالب و قابل فکر کردن با عنوان نویسندگان ایرانی داریم که حتی بعضی از آن ها در کشورهای مختلف ترجمه شده،کتاب می تواند باعث رشد علمی فرد شود در زمینه های علمی و یک کتاب می تواند راه زندگی یک فرد را تغییر دهد پس باید دقت کنیم چه چیزی را می خوانیم و چه چیز را به ذهنمان می دهیم.
یک سری کتاب ها با فرهنگ و جامعه ما هم خوانی ندارد شاید نویسندگان باید به این فکر بیفتند که بیشتر به این موضوع اهمیت بدهند.

به این مقوله باید بیشتر پرداخت کرد و مسئله ای دیگری برای نوجوانان و کودکان کتاب کمتری کار می شود وقتی مراجعه به کتاب فروشی می کنی کمتر کتابی مربوط به این دوره سنی پیدا می شودو اینکه ما باید با اعتماد به نویسندگان ایرانی به آن ها این فرصت بدهیم که کارهایشان دیده شود.

فاطمه رحیمی هنرور