اهدای خون - A یا oمنفی

A یا oمنفی - اهدای خونصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:541

دوستانی ک تهرانی هستن خودشون یا اقوامشون اگر گروه خونیه
A یا oمنفی دارن
مادر یکی از دوستان سه ماه که سرطان گرفته
و الان ب خاطر خونریزی داخلی ک داره خونش خيلي اومده پایین و احتمال داره هر لحظه بره تو کما
و چون گروه خونیش نادره  تو ایران و خاورمیانه از بین کسایی که خون دادن خونی پیدا نشده که بهش بخوره و بشه بهش تزریق کرد
دوستانی ک تهرانی هستن خودشون یا اقوامشون اگر گروه خونیه
A یا o
منفی
دارن ، اگر امکانش هست براشون برن سازمان انتقال خون بغل برج ميلاد
بگن برای خانوم زهرا میرحاجی که خون نادر هست اومدیم ازمایش بدیم
اول ی تست میگیرن مث ازمایش خون اگر خونشون بخوره ، بهشون خبر میدن
که بیان برای اهدای خون