تفاوت افسردگی در زن و مرد - تفاوت افسردگی

تفاوت افسردگی - تفاوت افسردگی در زن و مردصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:260

 زنان به خود سرزنشی گرایش دارند و مردان به سرزنش اطرافیانشان.
زنان به خود سرزنشی گرایش دارند و مردان به سرزنش اطرافیانشان.

➖ زنان احساس غم، بی تفاوتی و بی ارزشی می کنند و مردان احساس خشم و تحریک پذیری دارند.

➖ زنان حالت دلواپسی و ترس دارند و مردان بدبین و گارد گرفته می شوند.

➖ زنان از هر درگیری فاصله می گیرند و مردان درگیری و کشمکش درست می کنند.

➖ زنان در این دوران دوست دارند درباره مسائلشان صحبت کنند در حالی که اکثر مردان صحبت درباره افسردگی شان را ضعف می دانند.

➖ اکثر زنان در این دوران برای درمان خود به غذا، روابط دوستانه و روابط عاشقانه روی می آورند، در حالی که عموم مردان با تلویزیون، ورزش و رابطه فیزیکی سعی در فراموش کردن مسئله خود دارند.

-------------

 در ازدواج موفق، هر یک از طرفین فعالانه به دیگری توجه می‌کند.
 اینکه بگوییم برای یکدیگر ارزش قائلیم، اصلا کافی نیست؛ باید این توجه را در عمل نشان دهیم.

----------

به همسرتان برچسب نزنید.

 برچسب زدن در واقع زیر سوال بردن هویت کلی همسرتان است. او را کودن، دیوانه، تنبل، بی خاصیت و خنگ خطاب نکنید. نتیجه این برچسب زدن ها از بین رفتن اعتماد، صمیمیت و نزدیکی بین تان می شود.

خوشبختی برای یک زن, بدست آوردن قلب یک مرد و نگهداری آن برای همیشه و خوشبختی برای یک مرد آن است که همسرش به او اعتماد داشته باشد نه اینکه از او مراقبت نماید.

هیچ وقت یکی از اعضای خانواده همسرت را با الفاظ بد یا تمسخر کنار همسرت خطاب نکن
این رفتار بد بسیاری از اختلاف هاوتنش های زندگی زناشویی را رقم خواهد زد

---------

به مردان قدرت دهید تا صمیمیت فوران کند
شوهر خود را حلال مشکلات بدانید.مشکل را به او بگویید و از او بخواهید آن را حل کند و تایید کنید که تنها او قادر به حل این مسئله است.

 ➖ به مردان اندرز ندهید.
مردان دوست دارند که مشکلات را به تنهایی حل کنند و اگر به شما چیزی نمیگویند یعنی به تنهایی قادر است موضوع را حل کند و در صورت لزوم با شما در میان میگذارند. با نصیحت نکردن زندگی خود را عاشقانه کنید.

 ➖ سکوت مردان را نشکنید.
این اشتباه خانمهاست که وقتی مرد ساکت است مدام به سمت آنها میروند و با آنها حرف میزنند. اگر او ساکت است به سکوت نیازمند است و احترام به این سکوت یعنی صمیمیت بیشتر. سکوت طولانی در زنان ممکن است به معنی آزرده خاطر بودن باشد اما در مردها این طور نیست.

-------------

هرگز زنت را تحقیر نکن!
چون بار بیماری اش را سالها باید به دوش بکشی.