کدام نیم کره مغز شما فعالتر است - نیم کره راست یا نیم کره چپ

نیم کره راست یا نیم کره چپ - کدام نیم کره مغز شما فعالتر استصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:625

کدام نیم کره مغز شما فعالتر است؟ نیم کره راست یا نیم کره چپ؟
افراد با نیم کره راست فعال:
کلی نگرند، مهارت مدیریت ندارند، نامنظم هستند، قدرت درک ریاضیات را ندارند. افرادی خلاق و با احساس می باشند،  در حل معما ماهرند، چهره ها را به خوبی تشخیص می دهند. حس موسیقی، طراحی و نقاشی، ورزش، رقص، درک رنگ و لحن صدا، و کنترل سمت چپ بدن مربوط به نیم کره راست مغز است.


افراد با نیم کره چپ فعال:
افرادی منطقی و تحلیلگر بوده، منظم و با برنامه ریزی عمل می کنند، جزیی نگرند، مخالف تنوع، عجول و کم حوصله بوده، و به ریاضیات و فلسفه علاقمند هستند، از استعداد موسیقی و نقاشی برخوردار نمی باشند، قادر به توضیح دادن با مثال و شکل نیستند. نیم کره چپ، کنترل سمت راست بدن را بر عهده دارد و مرکز به خاطر سپردن کلمات و اعداد است.


_راهکارهایی برای تقویت نیم کره راست:
به خود مجال خیال بافی بدهید و داستان تخیلی بنویسید.
نقاشی و طراحی بیاموزید.
رمان بخوانید و آن را در ذهن به تصویر بکشید.
به افراد و رفتارشان عمیق بنگرید و نگاه را با احساسات تلفیق کنید.
بدون ترس از واکنش دیگران، کودکانه فکر کنید، کودکانه صحبت کنید، تاب بازی و سرسره بازی کنید.
به دنبال ارتباط بین افراد، اشیا و موضوعات باشید.
نوع لباس پوشیدن و رنگ لباس های خود را تغییر دهید.


روش های تقویت نیم کره چپ:
جدول حل کنید، پازل و شطرنج بازی کنید.
کارهای روزانه خود را با جزییات یادداشت کنید و برای انجام آن برنامه ریزی کنید.
کارهای خود را به مراحل کوچکتر تقسیم کنید.
به هنگام گوش دادن، سعی کنید مطالب را به حافظه بسپارید.
در هنگام مطالعه خلاصه برداری کنید و تلاش کنید هر صفحه را در 2 یا3 خط خلاصه کنید.
ریاضیات و فلسفه بخوانید.
منطقی به مسایل بنگرید.
در طبیعت به اصوات گوش دهید، و حس شنوایی را تقویت کنید