چگونه جذابیت رفتاری ایجاد کنیم - Behavioral appeal

Behavioral appeal - چگونه جذابیت رفتاری ایجاد کنیمصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:377

 در ترکیب‌بندی ارتباطات تاثیرگذار نقش بسیار مهمی دارد، خنده و خوشرویی جسم و ذهن را پاکسازی می‌کند.
لبخند
 در ترکیب‌بندی ارتباطات تاثیرگذار نقش بسیار مهمی دارد، خنده و خوشرویی جسم و ذهن را پاکسازی می‌کند.

➖ زبان سکوت (البته سکوت در جای خود) زیباترین وجهی است برای تاثیرگذاری.

➖ اعتماد دیگران را جلب کنید
معمولا افراد در مقابل کسانی که می‌خواهند به نوعی بر آنان تاثیرگذار باشند، حالت تدافعی به خود می‌گیرند. به همین دلیل جلب اعتماد آنان یکی از مهم‌ترین قدم‌هاست. باید به آنها ثابت کنید صادق هستید. وقتی شما این اعتماد را در آنان نسبت به خود به وجود آوردید آن گاه می‌توانید تاثیرگذار باشید.

➖ داشتن اعتماد به نفس
این موضوع واقعا مهم است، شما باید به عقاید و نظرات‌تان اعتقاد داشته باشید تا بتوانید دیگران را هم متقاعد کنید.

➖ انعطاف داشته باشید
در عین جدی بودن و جدی رفتار کردن، بایستی همواره انعطاف‌پذیری متناسب داشته باشید. نباید این توقع را داشته باشید تغییر و اصلاح در اندیشه و رفتار دیگران ناگهانی و بلافاصله و یکمرتبه انجام می‌شود، چرا که این مساله نیازمند زمان بوده و به مرور انجام می‌شود.

➖ بخشنده باشید
افراد تاثیرگذار ایده، فکر، انرژی و امواج الکترومغناطیسی وجودشان را به رایگان در اختیار دیگران می‌گذارند.

➖ در ابعاد وجودتان دیگران را بپذیرید تا پذیرفته شوید
کاری کنید دیگری احساس کند او را به دلیل ارزش ذاتی‌اش پذیرفته‌اید.

➖ برخورد بانشاط داشته باشید
این یکی از موثرترین فاکتورهای ارتباطی به منظور جلب‌نظر دیگران و تاثیر‌گذاری بر آنان محسوب می‌شود.

➖ وقار و متانت داشته باشید
اگر می‌خواهید فردی تاثیرگذار باشید این مهم است که رفتار و کردار خوبی داشته باشید و مودب و با ملاحظه باشید. گوشه‌گیر، پرافاده و بیش از اندازه جدی نباشید.

➖ مراقب بیانتان باشید
اگر نمی‌توانید حرف خوبی بزنید، اصلا حرف نزنید. شکایت کردن، غر زدن و انتقاد کردن خیلی راحت است، اما خوب صحبت‌کردن دشوار بوده و کار هر کسی نیست. افراد دوست دارند کنار کسی بنشینند که مثبت، شاد، خوش‌صحبت و قابل اعتماد باشد. با خود تمرین کنید اگر هیچ چیز خوبی وجود ندارد که در مورد آن صحبت کنید، بهتر است چیزی نگویید.