تلگرام گردی - تلگرام گردی

تلگرام گردی - تلگرام گردیصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:210

افرادی که از زیبایی و جذابیت ظاهری برخوردار هستند ، از نظر دیگران باهوش تر و قابل اعتمادتر به نظر می رسند ، به این پدیده " اثر هاله ای " گفته می شود
شخصیت‌های نمایشی؛
عطرهایی می‌زنند كه توجه دیگران را جلب كند
این افراد،تحریك‌پذیروهیجانی‌اندورفتاری پررنگ و لعاب وبرونگرایانه دارند

معمولانمی‌توانند دلبستگی عمیقی رابه مدت طولانی حفظ كنند

--------

 رویا و خیال شما رازهای درونتان را فاش می کند ، رویاهای شما کدام مورد زیر را در بر میگیرد