روضه خوان گفت حسین - hosein

hosein - روضه خوان گفت حسینصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:438

روضه خوان مرثیه خواند و به لبش گفت حسین...
توبه کردم که دگر عشق نورزم به کسی
از غم دل ننویسم,نزنم دم به کسی

روضه خوان مرثیه خواند و به لبش گفت حسین...
بغض دل پاره شد و توبه شکستم به کسی

امدم چشم پشیمان,سر ارباب حسین
امدم لب بگشایم بنویسم یاحسین

خسته دل آه ندارد مگر از لطف کسی
آن که لب تشنه شده ساقی عطشان حسین

 هر که اورد به لبش معجزه نام کسی
رو به رو شد به یقین دست پر احسان کسی
 
حاجتش رد نشده انکه به لب گفته حسین

دست پر مهر اباالفضل زده امضای کسی

مهدی محمدی